Trädgårdskrukor – Palamedes 60 x 80 cm

Stefan Stenfelt

I dessa frostsäkra terrakottakrukor har en Maakia amurensis och en fläderbuske (Sambukus nigra) planterats.
Runt dessa frodas Murklocka, Margarita och Dahlia.

Tillsammans i de mäktiga krukorna skapar de ett fantastisk blickfång i trädgården!