Åtagande om att förebygga och minska miljöpåverkan

Vi arbetar uteslutande med import och vi har flera miljökriterier som alla produkter måste uppnå på samtliga punkter för att vi ens ska överväga att ta in dem i vårt sortiment.

Produkterna ska vara tillverkade av naturliga råvaror utan tillsatta kemikalier

Basråvarorna som ingår i produkterna ska finnas tillgängliga nära fabrik och får inte transporteras längre ifrån än det direkta närområdet från fabrik.

All tillverkning ska ske från grunden på den lokala fabrik som vi importerar ifrån. Produkterna får alltså inte produceras eller deltillverkas i något annat geografiskt område för att sedan skickas till fabrik för att fortsätta tillverkningen där.

Vi bedriver import endast från andra EU-länder för att hålla miljöpåverkande transporter så korta som möjligt. Att importera produkter från Asien, som andra företag med liknande produkter gör, är för oss fullständigt uteslutet.

Åtagande om att bidra positivt till samhället

Vi importerar endast produkter av särskilt hög kvalitet och med det menar vi produkter som klarar sträng nordisk vinterkyla år ut och år in utan att ta skada. Detta ska jämföras med enklare produkter som går sönder fort och måste bytas ut.

Vi tror att kunder uppskattar

  • ett gediget hantverk i en tid då det mesta är maskintillverkat.
  • att de produkter vi erbjuder är tillverkade under goda arbetsförhållanden i EU.
  • produkter som är tillverkade i demokratier istället för t.ex. i Kina eller Vietnam som båda är autokratier. Skulle vi bedriva import ifrån sådana länder skulle vi inte kunna lita på att arbetsvillkoren och de mänskliga rättigheterna är schyssta för arbetarna.
  • och prioriterar produkter med mycket lång livslängd som därmed har lägre klimatpåverkan än slit-och-släng-produkter

Åtagande om att ständigt förbättra hållbarhetsprestanda

Vi är ständigt på tå och kommer alltid göra vårt yttersta när kommer till hållbarhetsarbetet. De produkter vi tillhandahåller har en mycket lång livslängd. Och faktum är att hela vår affärsidé går ut på, förutom att erbjuda estetiskt tilltalande produkter, att erbjuda produkter av en högre kvalitet och med längre livslängd än vad andra företag mäktar med. Och hittills, efter över tio år i branschen, har våra produkters hållbarhet ännu inte överträffats av någon konkurrent.

Försäkran om att policyn kommer att implementeras och kommuniceras

Vi har under flera år haft miljöpolicyn tydligt annonserad här på vår hemsida, öppen för besökare att ta del av. Vi försäkrar att miljöpolicyn ovan efterlevs fullt ut. Policyn implementerades redan i samband med att företaget bildades eftersom miljöhänsyn som nyss nämnts ingår i vår affärsidé.