Unik kemisk sammansättning

“Leran” som används i skapandet av krukorna och urnorna tillhör gruppen klorit och är tekniskt och vetenskapligt sett inte ens att betrakta som lera utan är ett s.k. silikatmineral med en unik och hög sammansättning icke-plastiska mineraler som gör att det efter bränning blir hårdare än vanlig terrakotta. 

Det färdigbrända materialet KRETAKOTTA® är unik i sin karaktär då den både släpper igenom syre till plantorna och samtidigt är tillräckligt tät för att hålla vatten (i vattentunnan Fraska™). Denna egenskap gör också att krukorna inte fryser sönder på vintern som annan keramik gör. 


Vi har låtit ett institut granska Pithari-lerans sammansättning vetenskapligt i elektronmikroskop och det är tydligt att materialuppsättningen skiljer sig från annan terrakotta. 

Den första bilden är inzoomad (500 ggr) på rengjort, malt och torrt silikat innan vatten tillförts och innan bränning. Här syns att vissa partiklar är större, andra mindre. Detta faktum har en armerande effekt då de efter bränning har en förmåga att tätare hålla i varandra bättre än om partiklarna hade varit jämnstora. 

Materialets EDX-spektrum visar tydligt att Pithari-lera (silikatmaterialet) utgörs huvudsakligen av kemiska föreningar som innehåller kisel (Si) och därefter aluminium (Al) och järn (Fe) i lika stora delar. Syret (O) kommer i bränningen och kristalliseringen att ingå och upptas i olika kemiska föreningar. 

Efter bränning i den optimala och exakta temperaturen för KRETAKOTTA® vilket är 1080 gr, i 14 timmar, kan man tydligt se i uppförstorat läge (4000 gr) hur materialen har kristalliserats. Man kan även se de små håligheterna som låter syre ta sig in och igenom godset. 

Från en XRD-analys (x-ray diffraction) kan man utläsa att Pithari-leran innehåller följande mineraler:

  • klorit
  • muscovite
  • kvarts
  • hematit
  • kalkspat
  • korund

Pithari-lerans höga halter av icke-plastiska s.k. associerade mineraler gör att den efter bränning blir mycket hård. Korund är för övrigt det ett av de hårdaste materialen som finns, med en hårdhetsgrad av 9 på Mohs hårdhetsskala. Ädelstenarna safir och rubin består av detta mineral. Endast diamant är hårdare.