Terrakottakrukor från Kretas största fabrik

Vi är Sveriges exklusiva importör av KRETAKOTTA®-krukor. Detta varumärke är det största bland handgjorda medelhavskrukor i landet och kommer från fabriken som har störst export ifrån Kreta. 

KRETAKOTTA® är en garanti till våra kunder att samtliga krukor och urnor skapats från ax till limpa och inte är halvfabricerade, att de håller oöverträffad kvalitet och hållbarhet eftersom de framställts med unika metoder och tekniker som beskrivs här nedan.

Prospektering & raffinerad lera

Vanligtvis köper krukmakerier in färdig lera ur vilken krukorna formas. Denna lera är billig och ofta av lägre kvalitet eftersom den inte sällan innehåller inslag av andra lertyper som inte är optimala för kruktillverkning. Dessutom kan den innehålla oönskat skräp såsom stenar, trärester och andra föroreningar som försämrar kvaliteten på krukorna och därmed hållbarheten på sikt. Med färdig lera som råvara kan keramikerna inte garantera någon som helst kvalitet.

Andonis Araviakis visar Pithari-lera som den ser ut rå i naturen. Denna är den speciella leran som KRETAKOTTA®-krukor är gjorda av.

Vår tillverkare köper aldrig in färdig lera utan prospekterar på egen hand och då de finner rätt, högkvalitativ lera, den s.k. Pithari-leran, så köps den direkt från markägaren för frakt till krukmakeriet. Leran som vi använder är till 100% fri från giftiga tungmetaller!

Väl på krukmakeriet har man utvecklat speciella maskiner för att bearbeta och raffinera leran på egen hand. Dessa processer är både svåra och tidskrävande men är det enda sättet för att kunna garantera kunderna att leran, och därmed slutprodukten, håller kvalitet i toppklass, något som våra keramiker är mycket måna om. Dessutom är keramiken mycket tjockare och robustare än krukor och urnor av vanlig terrakotta eller lerkrukor och detta har bl. a. fördelen att det ger jämnare jordtemperatur för växter i utomhuskrukor av KRETAKOTTA®.

Raffineringsmaskinen har ett finmaskigt galler längst upp på behållaren som filtrerar bort stenar, trärester och annan smuts.
Därefter förs den rena, torra leran vidare längs ett rör för vidaretransport och magasinering.

Optimerad bränningsteknik

Krukmakarkonsten på Kreta har en flera tusen år lång historia och våra krukor och urnor är handdrejade precis som man alltid gjort. Men på en punkt har vårt krukmakeri moderniserats: man har för länge sedan gått ifrån den gamla bränningsmetoden där man eldade med ved och olivkärnor och istället nu använder miljövänliga gaseldade ugnar. Med den äldre eldningstekniken kan man endast uppnå varierande temperaturer mellan 900-1000°C. Och ofta bränner man endast under några få timmar.

Gasugnen däremot, ger våra keramikerna en helt andra bränningsmöjligheter. Man kan med den uppnå högre och exakt temperatur som kontrolleras och övervakas via dator. Kretisk lera, den s.k. Pithari-lerans optimala bränntemperatur är exakt 1080°C och det är precis vid denna temperatur som KRETAKOTTA®-krukor bränns. En annan fördel med gasugn är att den höga temperaturen fördelas jämnt och skapar en homogen bränning runt om terrakottakrukorna som därmed får samma höga hårdhetsgrad över hela godset. Och man bränner i hela 14 timmar! Allt sammantaget gör att keramiken blir mycket starkare, hållbarare och betydligt mer motståndskraftigt mot kyla än tidigare. Vidare garanterar gasugnen att inte mörka fula brännmärken uppstår på ytan, något som är vanligt förekommande problem med den gamla eldningstekniken.

Pithari-lera som raffinerats och maganiseras.

Speciella vattenpooler för härdning

Efter bränning av krukorna i ugn måste de kylas av långsamt. Först öppnas dörren till ugnen på glänt, sedan öppnas den helt. När krukorna svalnat tas de ut och måste då nedsänkas i vatten för att härdas. Vår fabrik har utvecklat speciella vattenpooler för ändamålet men de allra flesta andra fuskar och använder endast lite vatten. Om det beror på att de inte bryr sig, snålar in på resurserna eller helt enkelt inte har kapaciteten att utveckla pooler, burar och kranar för den viktiga härdningsprocessen låter vi vara osagt men t.ex. i Italien, i en av de större fabrikerna M.I.T.A.L., vattnar de endast de färdigbrända krukorna med slang - ofattbart.

I övriga fabriker på Kreta tar de också genvägar, i vissa genom att vattna med slang och i andra fyller de krukorna med vatten. Men det senare är även det otillräckligt för då blir bara insidan riktigt blöt och härdad. Endast i vår fabrik finner man dessa specialutvecklade vattenpooler för krukor vilket betyder att endast våra krukor blir riktigt härdade och hållfasta!

Kopior

Trots att det finns tillverkare, vissa så långt borta som i Kina, Vietnam och Malaysia, som försökt efterlikna KRETAKOTTA®-krukor så finns det ingen som kan replikera kvaliteten och hållbarheten i våra kreationer. Det beror på att de varken har samma högkvalitativa lera, tradition eller framställningsmetoder. Och oftast använder de enkla vedugnar. Dessutom måste man fråga sig om man verkligen vill köpa krukor från icke-demokratiska länder som färdats över halva jorden med maximal negativ miljöpåverkan och utan att känna till arbetarnas villkor...

En äkta KRETAKOTTA®-kruka känns igen på stämpeln men också genom den vackra klang som krukan ger ifrån sig då man knackar på den. Klangen är metallisk, som från en kyrkklocka.

Se video på drejningen!