Italienska terrakottakrukor jämfört med KRETAKOTTA®

Både kretensiska och italienska terrakottakrukor är kända runt om i världen för de anrika krukmakartraditionerna och krukor från båda dessa regioner har rykte om sig att hålla mycket hög kvalitet. Men vad skiljer krukorna åt, hur står sig de allra bästa italienska krukorna mot de allra bästa kretanska, de av märket KRETAKOTTA® som tillverkas i vår fabrik på Kreta, rent tekniskt? Råder det några skillnader i kvalitet egentligen, stämmer ryktena...?

Vi har besökt välrenommerade krukfabriken M.I.T.A.L. i Impruneta, Toscana!

Vi börjar med likheterna

Båda de europeiska fabrikerna raffinerar leran själva och köper alltså inte in "färdiglera" såsom de flesta andra mindre nogräknade fabriker gör, speciellt på Kreta. Att själva raffinera leran är det enda sättet att garantera att råvaran är ren och ouppblandad med andra lertyper och visar indirekt att man tar krukmakartraditionerna på största allvar.

Vidare har M.I.T.AL. övergått till gasugnar eftersom dessa är överlägsna de gamla ugnarna i vilka man eldar med ved eller olivkärnor. Och det italienska hantverket håller generellt sett hög nivå även om vi vid granskning på plats ändå fann en del krukor med inbyggda luftbubblor vilket försämrar hållbarheten och kvaliteten.

Redan här börjar skillnaderna

Den italienska s.k. Galestro- eller Imprunetaleran från Toscana innehåller mindre kalcium och mer järn än den kretanska Pithari-leran (eller 'silikatmineralet' om man ska vara tekniskt korrekt) vilket gör de italienska terrakottakrukorna har en starkt röd ton. Galestro-leran lämpar sig inte för drejning så terrakottakrukorna byggs istället upp i gipsformar som pressas ihop eller kan också byggas upp utan formar. Men krukorna är alltså inte drejade för hand på det traditionella viset som man gjort i urminnes tider på Kreta, åtminstone i 4,000 år. Skillnaden i lertyperna ger resultatet efter bränning att Imprunetakrukorna har en lenare yta medan KRETAKOTTA®-krukornas yta är mer rustik. 

Det första vi förvånades över var den korta tiden krukorna brändes på högsta temperatur och att maxtemperaturen då var under 1000°C, 960°C för att vara exakt. Krukorna bränns under denna låga högsta temperatur i endast 2-3 timmar, enligt Franco som är en av delägarna. Detta medan våra kretanska krukor bränns i exakt 1080°C i 14 timmar. Terrakottakrukor från M.I.T.A.L är porösare än KRETAKOTTA®-krukor eftersom godset bränns under lägre temperatur och under kortare tid. De har därför inte samma vackra klang som de senare. 

M.I.T.A.L.-krukorna klarar enligt Franco temperaturer ner till max -20°C medan KRETAKOTTA®-krukor uthärdar långt kallare temperaturer, ned till -35°C åtminstone men förmodligen ännu kallare. Inte så konstigt att vi ser en avsevärd skillnad här då KRETAKOTTA®-krukor har ett tätare gods.

Inte den höga kvalitet som förväntades

Nästa ögonbrynshöjare var att de större italienska krukorna inte nedsänks i bad under ett dygn som våra krukor för den viktiga avkylningen och härdningen utan bara vattnas lite med vattenslang. Endast de mindre kyls ordentligt i vattenbad, se bild nedan. Detta förklarades med att det är för krångligt och tungt att nedsänka stora krukor i vattenbad. Man undrar då i vilken utsträckning kvaliteten och härdningen blir lidande och vad följderna blir av denna lättja. Att krukorna efter en tid börjar vittra sönder och falla isär p.g.a. bristande mekanisk styrka? För de YTTERST få äkta terrakottakrukor man ser i italiensk stads- och parkmiljö ser ofta ut som de fallfärdiga krukorna nedan...

Eller vad är det som gör att de italienska krukorna vittrar sönder, att bitar lossnar? Kan det bero på tekniken där man trycker in lera mot formen, bit för bit, att leran inte är homogent uppbyggd som i drejade krukor som är problemet? Eller att järnpartiklarna som finns i Galestro-leran "rostar" och försämrar godset med tiden i väta? Vi vet inte men någonting måste orsaken till att bitar faller sönder från de italienska krukorna för det händer inte med KRETAKOTTA®-krukor!

Slutligen finns det en skillnad till som i och för sig inte handlar om något tekniskt men väl så viktigt - priset. De italienska krukorna från M.I.T.A.L. kostar två, tre gånger så mycket som våra KRETAKOTTA®-krukor utan att det finns något som tydligt motiverar detta. Tvärtom, eftersom krukorna bränns i lägre temperatur och kortare period och sedan knappt alls vattenkyls och leran och hantverket inte är bättre utan snarare förenklat jämfört med tillverkning av våra KRETAKOTTA®-krukor så finner vi det ganska häpnadsväckande att de italienska krukorna är flera hundra procent dyrare.

Sammantaget har vi kommit fram till att inte ta in italienska krukor i vårt sortiment eftersom de trots det goda ryktet inte håller måttet. De når helt enkelt inte inte upp till de höga kvalitetskrav vi ställer och dessutom är priset omotiverat högt.
 • Italienska krukor:

  • Uppbyggt av lera som bl.a. innehåller järnoxid
  • Rödaktig ton
  • Leran trycks i gipsformar
  • Bränns i 960°C
  • Bränns under högsta temperatur i endast 2-3 tim
  • Kyls inte av, härdas inte ordentligt efter bränning
  • Slutresultatet vittrar inte sällan sönder efter en tid
  • Mycket dyrt
 • KRETAKOTTA®-krukor

  • Uppbyggt av silikatmineral som bl.a. innehåller korund
  • Ljus ton, sandfärgad
  • Silikatmineralet handdrejas enl. urgamla traditioner
  • Bränns i 1080°C
  • Bränns under högsta temperatur i 14 tim
  • Kyls av och härdas nedsänkta i vattenbad i 24 tim
  • Slutresultatet varken vittrar eller spricker 
  • Prisvärt

Exempel på prisskillnader:
 • KRETAKOTTA®-krukan Palamedes 60x80 cm kostar 4,250 kr (inkl moms).
 • M.I.T.A.L-krukan Festonato 60x80 cm kostar 13,000 kr (inkl moms).
 • KRETAKOTTA®-krukan Callidora 27x38 cm kostar 630 kr (inkl moms).
 • M.I.T.A.L-krukan Vaso Liscio Doppio Bordo 27x37 cm kostar 1,700 kr (inkl moms).
Italienska krukor
Italienska M.I.T.A.L.-krukor vattnas lite efter bränning. Endast små krukor nedsänks i vattenbad (höger i bild)...
Italienska krukorItaliensk kruka
Italienska krukorItalienska terrakottakrukor
Av de ytterst få terrakottakrukor som finns i offentlig miljö i Italien är de flesta söndervittrade som dessa krukor ovan.

Plastkrukor överallt i Italien!

Vid första anblick, på avstånd, ser det maffigt ut med de stora terrakottakrukorna installerade med vackra planteringar runt om i städerna i Italien. Precis som i andra medelhavsländer föredrar italienarna krukor framför rabatter; det är krukor nästan "överallt". Men när man närmar sig lite ser man att krukornas nyans och lyster ser lite konstig ut och att krukorna helt saknar patina. Och närmar man sig ytterligare så ser man att de ju är gjorda av PLAST vilket enkelt bekräftas genom att knacka på dem.

Överallt i Italien, från norr till söder och öst till väst, vare sig man befinner sig i Rom, Bolzano, Pisa, Neapel, Lecce, på Sicilien eller i självaste huvudstaden i Toscana, Florens, ser man dessa "dekorationer" med PLASTKRUKOR. Till och med på paradgatan Via della Conciliazione som leder till hjärtat av Vatikanen har man uteslutande valt terrakottafärgade plastkrukor framför äkta terrakottakrukor! Vi uppskattar att mer än 99% av de mellanstora och stora terrakottafärgade krukorna man ser runtomkring i stadsbilden, både i privata och offentliga installationer, är av plast.

Det är inte utan att man misstänker att det skyhöga priset på äkta italienska terrakottakrukor i kombination med bristande kvalitet/hållbarhet trots allt, kan vara orsaken till denna trista degradering av stadsbilden... Stadshusanställda i Palermo bekräftade detta för oss när de berättade att de italienska terrakottakrukorna är för dyra och att det var huvudorsaken till valet av (italienska?) plastkrukor.

Italienska(?) plastkrukor
Florens paradgata utsmyckad med - stora plastkrukor.
Italienska krukor
Uppradade plastkrukor i Cefalú, Sicilien.

Vanliga kretensiska krukor jämfört med KRETAKOTTA®

Också om man jämför KRETAKOTTA® som för övrigt är det största märket av handgjorda medelhavskrukor i Sverige, med andra kretensiska fabriker finns avgörande skillnader även om krukorna uppenbarligen har likheter. Den främsta likheten är det uråldriga hantverket, de krukor som är runda drejas för hand på samma sätt som man gjort på Kreta i ca 4,000 år, i samtliga fabriker på ön.

Skillnaderna är emellertid stora när det kommer till tillverkningssätt och kvalitet. Det enklaste sättet att urskilja KRETAKOTTA®-krukor från vanliga krukor från Kreta är att de senare ofta är flammiga där vissa partier på krukan är mörkare och andra ljusare. Denna ojämna bränning avslöjar användandet av enkla, traditionella ugnar i vilka man eldar med ved och olivkärnor. Givetvis ger ojämn bränning försämrat och försvagat gods som inte kan mäta sig med krukor som bränts under jämna, exakt kontrollerade förhållanden som man uppnår med gasugn. 

Som stor importör har vi möjlighet att hålla lägre priser än andra krukor från Kreta på svenska marknaden, trots att KRETAKOTTA®-krukor håller högre kvalitet! T.ex. kostar KRETAKOTTA®-krukan Ilektra 50x50 cm 1,950 kr medan en liknande kruka, Roumpaki 50x50 cm som är bränd i enkel vedugn i en annan fabrik, kostar 2,800 kr... 

 • Vanliga Kreta-krukor:

  • Skapta av "färdiglera" av varierad kvalitet
  • Ugn eldad med ved & olivkärnor ger dålig arbetsmiljö
  • Traditionell ugn ger mycket lägre bränntemperatur än gasugn
  • Härdas ofta i endast 6 tim i vattenbad. (Pithari-lera kräver 24 tim!)
  • Den enklare bränntekniken ger ojämn bränning och svagare gods
  • Inte sällan flammiga färgnyanser på godset
  • Flisar/spricker inte sällan då de inte klarar kyla lika bra
  • Dyrt
 • KRETAKOTTA®-krukor

  • Egen prospektering, egen raffinering ger kvalitetskontroll
  • Fria från giftiga tungmetaller
  • Gasugn för bästa bränning och arbetsmiljö
  • Jämfört med kol (ved) släpper gasol ut 34% mindre koldioxid 
  • Bränns i för materialet optimal temperatur (1080°C)
  • Jämn och exakt bränntemperatur för samtliga kärl och sidor
  • Högre bränntemperatur ger starkare och köldtåligt gods
  • Samma färgnyans över hela godset
  • Prisvärt
Italienska krukor

Undvik flammiga krukor och urnor.
Krukor med brännmärken har bränts i traditionell ugn som ger ojämn bränning
och därmed sämre hållfasthet.