Skapa väldränerad miljö

De flesta av våra krukor levereras med dräneringshål i botten för att förhindra övervattning och för att hålla jorden väldränerad.

  1. Lägg fiberduk i botten (som gör så att lecakulor/sten inte täpper till dräneringshålet.
  2. Fyll upp några cm med lecakulor eller grus
  3. Lägg ny fiberduk för att förhindra att jorden blandar sig med lecakulorna/gruset
  4. Fyll upp med jord
  5. Placera terrakottakrukan (större modeller) på kruktassar för att inte riskera att dräneringshålet täpps till underifrån och för att skapa ett luftflöde under och genom kärlet. Det hjälper rötterna att utvecklas bättre. Använd fat mellan tassarna som vattenuppsamlare.

Jorden ska inte vara blötare än fuktig vintertid

I de fall krukan används för plantering av växter som står ute året runt är det mycket viktigt att den står på tassar så dräneringshålet inte täpps till av underlaget. På så sätt bildas inga vattensamlingar bildas i botten som riskerar att orsaka sprickor i godset då isen expanderar. Med tassar minskar också risken att kärlet fryser fast i is på marken som också kan skada det.

Planteringsjorden ska inte vara fuktigare än vad plantan och jorden ska därför hållas fuktig, inte blöt. För att minimera risken för skador p.g.a. jord- och isexpansion rekommenderar vi att klä insidan av krukan eller urnan med skumgummi eller skumplast, t ex liggunderlag. När sedan jorden expanderar om den är fuktig vid temperaturfall, gör den det mot det flexibla liggunderlaget som på samma gång också skapar ett köldskydd mot växtens rotsystem.

Vintertäckning

Eftersom kylan på vintern kommer åt rötterna i krukan från alla håll till skillnad mot när växten står planterad i marken så bör utomhuskrukan isoleras väl med t ex bubbelplast. Skydda krukan/växten från ytterligare väta med t ex plast över jorden runt stammen om växten står utan tak. Eller om endast jord finns i krukan, täck då öppningen helt, t.ex. som på bilden. På detta sätt riskerar inte krukan att spricka p.g.a. blöt jord som fryser och expanderar samt att plantan skyddas från att få mer vatten än den behöver. Om krukan står på betong på balkong, terrass eller annat kallt underlag, ställ den då på en frigolitskiva eller liggunderlag som isolerar från kylan underifrån.
Håll jorden normalfuktigt, ej dyblöt, inför och på vintern. Ett lock eller plast upptill kring stammen på ett prydnadsträd fungerar bra!

Vattenmagasin och självbevattning

Det går bra att skapa ett vattenmagasin med självbevattning genom att helt enkelt plugga igen krukans dräneringshål i botten och istället borra upp ett nytt hål i sidan på godset några centimeter upp från foten. Då kommer det alltid att finnas en lite skvätt vatten i botten och överflödigt vatten rinner ut genom sidohålet.

Använd betongborr utan hammarfunktion vid öppnandet av nytt hål.