Köldtåliga eller frosttåliga krukor, vad betyder det egentligen?

Det slängs ofta med ordet köldtålighet eller frosttålighet tillsammans med ordet krukor men vad betyder det egentligen, att alla krukor som beskrivs som frosttåliga eller frostsäkra är det i samma utsträckning? Svaret är nej, verkligen inte.

De flesta krukor på marknaden kommer ifrån Asien där leran är sämre än den från Kreta, leran från t.ex. Taiwan kan inte brännas i lika hög temperatur som KRETAKOTTA®-krukor. Det gör att leran blir mindre tät och mer porös och det är i godsets porer som fukt samlas. Om godset inte är hårdbränt och porerna förhållandevis stora kommer den expanderande iskraften vara förödande för krukan som kommer att börja flisa eller t.o.m. spricka vid köldgrader. Det kan räcka med en enda natt med minsta minusgrad för att en vanlig kruka ska skadas.

Frostsäkra krukor
KRETAKOTTA®: på riktigt frostsäkra krukor & urnor!

Frosttåliga krukor - förutsättningar

De flesta 'frosttåliga krukor' är det bara under vissa mycket speciella förhållanden som att de t.ex. måste vara helt torra och förvaras inomhus eller under tak. Andra måste vara helt tömda på jord och vissa har matchande fat som INTE är frosttåliga. Och en del krukor såsom fiberclay-krukor är förvisso frostsäkra - men bara i ett par vintrar innan de sedan börjar spricka...

KRETAKOTTA®-krukor är frostsäkra på riktigt. Is, snö eller kyla kommer inte att påverka godset, inte ens på sikt över många år. Godset kommer helt enkelt inte spricka av kyla, vare sig det är -5°C, -35°C eller ännu värre, när temperaturen pendlar kring nollan. Det går till och med att ha jord i krukorna vintertid under förutsättning att jorden hålls normalfuktig för som de flesta vet, expanderande is (inkl. dyblöt jord) har en enorm kraft och kan spränga berg... 

Frosttåliga krukor
Bland frostsäkra krukor av keramik är KRETAKOTTA®-krukor de allra mest köldtåliga. Vattentunnor ställs upp och ned inför vintern och KRETAKOTTA®-krukor kan till skillnad mot andra krukor stå ute med jord i. Täck upptill bara så att jorden hålls torr/normalfuktig (inte dyblöt) och håll dräningeringshålet i botten fritt.