Stora, köldtåliga krukor av naturmaterial!

Stora krukor för trädgårdar och parker och som inramning av entréer har blivit populärt de senaste åren och KRETAKOTTA®-krukors många fördelar (nedan) har starkt bidragit till det ökande intresset. Med en stor kruka framhävs ett redan vackert prydnadsträd eller buske ytterligare och blir än mer iögonfallande och imponerande. Buskar och andra plantor som annars har lätt att sprida sig hålls i stora krukor inramade; plantorna får gärna växa kraftigt, till och med vilt, men inom ett begränsat område. 

Stora krukor underlättar också vid bevattning för istället som i fallet med småkrukor där man måste vattna lite men ofta, behöver man vattna plantor i stora krukor med hundratals liter jord mer sällan. Och när man väl vattnar gör man det ordentligt; övervattning är inte ett problem då KRETAKOTTA®-krukor har ett dräneringshål. Ställer man den stora krukan på kruktassar så håller man dräneringshålet fritt för överskottsvatten att rinna ut. 

Stora krukor
Exempel på handdrejade stora krukor: Palamedes 70x90 cm, 60x80 cm och 50x70 cm (↑ x Ø)

Köldtålighet

KRETAKOTTA®-krukor är sannolikt de mest köldtåliga krukor av naturmaterial som finns. Godset uthärdar extrema vintertemperaturer och vi har fått berättat för oss från kunder i norra Sverige att -35°C inte varit några problem, att inte ens dessa köldgrader får krukorna att spricka eller vittra sönder. Det går till och med att ha jord i krukorna vintertid under förutsättning att jorden hålls normalfuktig för som de flesta vet, expanderande is (inkl. dyblöt jord) har en enorm kraft och kan spränga berg... 

Just möjligheten att kunna behålla jorden i de stora krukorna över vintern är en stor fördel eftersom det ju handlar om så stora mängder jord, hundratals liter. Så ställ krukorna där de ska stå, på tassar, och plantera ditt prydnadsträd eller vackra buske och låt de stora krukorna stå där. Sedan är det bara att njuta av den fantastiska inramningen och av krukornas spännande patina som framträder med tiden!

Jättestora krukor
Palamedes 70x90 cm, överst, cm rymmer ca 330L och 60x80 cm i mitten rymmer ca 200L.

Skillnader i material - och ursprung

Det finns flera fördelar med att välja stora krukor av KRETAKOTTA®-krukor jämfört med krukor av andra material:

Ekkrukor 
Ekkrukor är av organiskt material och kommer med tiden att bli sämre, vätan bryter helt enkelt ned träet. För att förlänga trätunnors livslängd och skydda mot den fuktiga jorden så plastar en del in insidan. Men då ska plasten vara helt förseglad för annars kommer väta komma in mellan plast och trä. Helt förseglad plast betyder att syre inte når plantorna från sidan eller underifrån...

Stengods- och plastkrukor
Stengodskrukor är sintrade, det vill säga de släpper inte in syre från utsidan utan all syre som kommer till plantorna är från ovansidan. Detta gäller även plastkrukor och glaserade krukor så dessa material ger inte den syretillförsel som plantorna kräver. Dessutom är dessa krukor ofta importerade från fjärran östern och de långa fraktvägarna ger en klart större negativ klimatpåverkan än varor som produceras och fraktas inom Europa. 

KRETAKOTTA®-krukor 
Våra stora terrakottakrukor släpper igenom syre från alla håll till plantorna och efterliknar därmed den miljö de har när de är planterade i marken. Materialet är robust, miljövänligt och naturligt men inte organiskt och kommer alltså inte att brytas ner på samma sätt som ekkrukor. Godset får efter en tid en särskild patina som andra material inte får och det är helt fritt från giftiga tungmetaller. Dessa är några av de anledningar till att KRETAKOTTA® kommit att bli det marknadsledande varumärket i Sverige bland handgjorda medelhavskrukor.

Därtill vill vi understryka att krukorna till skillnad från många av de man finner hos andra handlare och större kedjor, inte tillverkas under tveksamma förhållanden i någon autokrati i Asien och som sedan fraktas över halva jordklotet med maximal negativ miljöpåverkan för att säljas i Sverige. Krukor som dessutom är av låg kvalitet och sämre rustade för kyla! Utan KRETAKOTTA®-krukor tillverkas som namnet avslöjar på en ö i EU, alltså i relativ närhet, där arbetsvillkoren i vår fabrik är granskade och goda.

Men kanske är det helt enkelt så att många tycker att KRETAKOTTA®-krukor är de allra vackraste på marknaden och har därför valt att köpa stora krukor från oss! 🙂

Terrakottakrukor

KRETAKOTTA®-krukor är inte röda i färgen som italienska terrakottakrukor och de har också en grövre, mer rustik yta som många tilltalas av!

Krukor
Stor kruka i terrakotta

Sveriges förmodligen största handgjorda terrakottakruka med en diameter på hela 120 cm och en volym på ca 700 L pryder centrumrondellen i Hedemora. Denna jättestora kruka är fylld med stenkross i botten och som avskiljare från jorden används fiberduk.

Kruka med patina

VARJE KRUKA BERÄTTAR EN HISTORIA...
Den ljusa färgen, de subtila nyansskillnaderna i godset och den speciella patinan som KRETAKOTTA®-krukor utvecklar efter en tid gör varje kruka unik.

Drejade krukor