Drejar enligt uråldriga traditioner

KRETAKOTTA®-krukor skapas genom drejning för hand på samma sätt som man gjort i flera tusen år på Kreta. Och i samma område! En man drejar och en annan roterar drejskivan för hand. Detta är en stor skillnad mot italienska krukor som inte drejas alls utan där leran trycks ut i formar. 

Eftersom leran (eller egentligen ‘silikatmineralet’) är sladdrig kan man inte bygga upp en stor kruka i ett svep utan man släpper upp den ca 30 cm innan man måste låta den torka. Sedan ringlar man på en ny “korv” och bygger på 15-20 cm. Därefter ska leran torka något igen innan man kan fortsätta. Det är lätt att förstå att stora krukor och urnor tar mycket lång tid att tillverka.

Video som kortfattat visar hela processen innan krukorna måste torka helt innan nästa fas (bränningen):

Drejning
Ny sektion ringlas på för att bygga ytterligare ca 15-20 cm på höjden.