Planteringskär för offentliga miljöer

Stefan Stenfelt