4000 år gammal ”Pithari” från Knossos

Stefan Stenfelt