4000 år gammal ”Pithos” från Knossos

Stefan Stenfelt