Urnan Gaitas, stilren och imponerande

Stefan Stenfelt