Medelhavskeramik på Bostadsrättsmässan 2015 – utekrukor.

Stefan Stenfelt

Medelhavskeramik på Bostadsrättsmässan 2015 - utekrukor.

Medelhavskeramik på Bostadsrättsmässan 2015 – utekrukor.