Amforeas – detaljmålad med bl a olivkvistar

Stefan Stenfelt