Sparta, urna, urnor

Stefan Stenfelt

Sparta, urna av terrakotta

Terrakottakrukor och urnor