Lilla Fraska i en bostadsrättsförenings innergård.

Stefan Stenfelt