Vanliga frågor om våra krukor

Detta är den vanligaste frågan, följt av: ”även med jord i?!”
Godset är hårdbränt och av så hög kvalitet att det kommer inte att spricka eller flisa av köld, inte ens när temperaturen sjunker till -20°C. Man kan t o m låta dem stå utomhus med jord och plantor i under sträng vinter om de skyddas mot väta, läs mer om våra rekommendationer på produktvårdssidan.
Denna beskaffenhet är unik; köld är annars ett stort problem för både lerkrukor och ”vanliga” terrakottakrukor men även för många betongkrukor och stengodskrukor.
Man kan lugnt borra fler hål i botten på krukan eller ett på sidan på vattentunnan för att montera en tappkran, utan att godset spricker. Använd betongborr utan slagfunktion och borra från utsida till insida.
Terrakottakrukor har länge för många varit det självklara valet pga flera goda anledningar:
– Terrakotta är ett naturlig, levande material vars utseende är behagligt för ögat och som harmoniskt smälter in både i inomhus- och utomhusmiljöer.
– Terrakottakrukor åldras och får med tiden vacker patina.
– Terrakottakrukor andas och är nästan omöjliga att övervattna. Därför växter och trivs plantor mycket bättre i krukor av terrakotta än i krukor av andra material, t ex plastkrukor, glaserade krukor eller stengodskrukor.
Krukor från Kreta skapas av en speciell, mineralrik lera som bara finns på vissa delar på Kreta. Denna lera som är mindre röd än vanligt och tål att brännas vid högre temperaturer än terrakottakrukor från andra delar i världen vilket gör godset tätare och starkare.

Våra skickliga keramiker bearbetar leran på ett speciellt sätt och är noga med att få bort alla luftbubblor ur materialet. Luftbubblor eller luftfickor är annars ett stort problem inte sällan i italienska krukor och som ger klart försämrad hållfasthet.

Vidare bär krukor från Kreta på en flera tusen år gammal och spännande krukmakartradition.

KRETAKOTTA®-krukor har ett välförtjänt anseende och säljs över hela världen. De är de enda i sitt slag och skillnaden mellan andra krukor tillverkade på Kreta är avsevärd:

  • KRETAKOTTA®-krukorna skapas av de allra skickligaste keramikerna på ön.
  • Medan alla andra krukmakerier använder halvfabricerad lera av varierad kvalitet så inhämtar och raffinerar våra keramiker leran själva.
  • KRETAKOTTA®-krukor är miljövänligare än andra krukor, läs mer nedan.
  • Medan alla andra krukor från Kreta bränns i ugnar som eldas med olivkärnor och ved, bränns KRETAKOTTA®-krukorna i moderna gasugnar som möjliggör att de kan brännas i högre, jämnare och exaktare temperatur. Det ger mycket bättre hållbarhet – och de kommer inte att flagna efter en tid…

Krukor som bränts i vedugn har sämre hållbarhet och börjar inte sällan flagna efter en tid.
Resultatet av den särskilda framställningen är signifikant – KRETAKOTTA®-krukor blir betydligt starkare och håller mycket högre kvalitet än andra krukor från Kreta!

Temperaturen i gasugnen ställs till för Pithari-leran optimala 1080°C.

Kruka som bränts i ugn med VED eller OLIVKÄRNOR har sämre hållbarhet börjar inte sällan flisa!

Egentligen är det en missuppfattning att KRETAKOTTA®-krukor kostar mer, för långsiktigt så kostar de faktiskt mindre än andra krukor! Det beror på att de har en mycket längre hållbarhet eftersom godset är betydligt starkare och kraftigare än ”vanliga” dussinkrukor. Så efter några år när maskintillverkade krukor av vanlig terrakotta, eller av andra material också för den delen, gjort sitt efter vädrets påverkan och måste ersättas så står KRETAKOTTA®-krukorna kvar med sin vackra struktur, patina, färg och skönhet.
De är miljövänligare än andra krukor eftersom de endast består av förstklassig lera utan tillsatser som bränns med propangas i stället för ved & olivkärnor. Propangas bidrar i klart mindre grad till växthuseffekten än både olja och kol (ved).
Det finns emellertid en viktigt miljöaspekt till som ofta glöms bort, nämligen arbetsmiljön för keramikerna. Gasugnar har ingen negativ hälsopåverkan på arbetarna men det har i allra högsta grad ugnar i vilka man använder ved och olivkärnor för bränningen!

Så här skriver Svenska Miljöinstitutet i en rapport om hantering av olivkärnor:
Personal som hanterar olivkärnor/olivkross besväras av lukten från bränslet. Fuktiga
olivkärnor/olivkross ger frän och stickande lukt. De kan också orsaka ögonirritation
(rinnande ögon), irritation i halsen och luftrören. Hantering av torra olivkärnor/olivkross alstrar mycket fina dammpartiklar och orsakar dammproblem för personalen.
Eldning med olivkärnor/olivkross ger mycket kväveoxider. Olivkärnor/olivkross av olika
kvalitet ger högre NOx-utsläpp än det är tillåtet.”

Ja, t.ex. med vanlig fasadfärg.
KRETAKOTTA®-krukor som står ute tenderar att få de sidor som är mest utsatta för väder och vind att ljusna. Denna patina anses av många vara mycket attraktiv.
Vi har en utställning i Uppsala både i Medelhavsmiljö och svensk miljö som är öppen under sommarhalvåret.
Kontakta oss gärna på telefon, e-mail eller FB!
076-2229728, amforeas@medelhavskeramik.se, https://www.facebook.com/medelhavskeramik.se

Krukorna bränns i gasugn för bästa resultat. Det ger ett starkare och tätare gods än krukor som bränns med äldre ugnar med ved och olivkärnor.